Advocatuur

De advocaat van nu

Een advocaat is iemand die anderen raad geeft en helpt als het gaat om juridische zaken. Een advocaat wordt je niet zomaar, hier gaat een hele opleiding aan vooraf. Een advocaat moet ook aan verschillende basiswaarden voldoen om zich op deze manier te kunnen onderscheiden van andere juristen, deze basiswaarden zijn in 2012 vastgelegd. Een
Lees meer…

Wat is een geschil?

Er is sprake van een geschil als er twee of meerdere partijen met elkaar van mening verschillen. In de meeste gevallen wordt een langdurig geschil als onwenselijk gezien en wordt er gestreefd naar een oplossing waar de partijen beide wat aan hebben. De meeste geschillen worden bij een langdurig geschil beslecht, maar soms is het
Lees meer…