Duurzaam energie opwekken

Het is tegenwoordig erg belangrijk om energie duurzaam op te wekken want de opwarming van de aarde gaat snel door de CO2-uitstoot. Daarom moest er een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden door alle deelnemende partijen. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en om dit te bereiken moeten alle inspanningen gericht zijn om de stijging van de wereldwijde temperatuur onder de 1,5 graden Celsius te houden. Daarom is het belangrijk om deze tijd duurzame energie op te wekken. De grootste vervuiler is China door de industrie en de 1,3 miljard mensen. Zij zorgen voor 29% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Je kunt de CO2-uitstoot verminderen doormiddel van windmolens, waterkrachtcentrales, zonnepanelen, aardwarmte en biomassa. Energie warmte of gas kan geworden gewonnen uit organisch materiaal. Er zit onder andere hout, groente, fruit en mest in biomassa.

Hoe haal je energie uit biomassa

Zon, wind en water zijn bekende bronnen van groene stroom, maar biomassa zorgt voor 50% van de groene energie, 80% van de groene warmte en 100% van de groene autobrandstof, biomassa is duidelijk een erg belangrijke en duurzame manier om energie op te wekken. Het verbranden van biomassa gebeurt vooral in afvalverbrandingsinstallaties en voor een kleiner deel als bijstook in kolencentrales en gascentrales. Uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van biomassa kan met behulp van een stoomturbine elektriciteit worden opgewekt. De restwarmte kan voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Vaste biomassa wordt door verhitting zonder zuurstof omgezet in een gasvormige brandstof. Door verbranding kan de gasvormige brandstof worden omgezet in elektriciteit en warmte. Natte biomassa en afval kunnen door bacteriën in een zuurstofloze omgeving en lage temperaturen worden omgezet in biogas. Ook op stortplaatsen ontstaat biogas, het zogenaamde stortgas. In Nederland wordt dit op veel van plaatsen opgevangen en gebruikt. Na zuivering heeft het stortgas eigenlijk dezelfde functie als aardgas.

Wat is het belang van biomassa?

Bio-energie wordt voor Nederland beschouwd als een belangrijke bron van duurzame energie voor de komende tijd. Bio-energie is belangrijk, omdat de fossiele brandstoffen opraken. Er wordt verwacht dat het energieverbruik in de wereld in 2020 met minimaal 50% en wellicht zelfs met 100% zal zijn toegenomen ten opzichte van 1990. De laatste 30 jaar is het energieverbruik bijna verdubbeld. Nu komt het merendeel van de energie nog uit fossiele brandstoffen. In Nederland is 93% van de elektriciteit die wordt gebruikt, afkomstig uit kolen-, aardolie- en aardgasgestookte centrales. Slechts maximaal 3% is afkomstig uit duurzame bronnen en 4% komt uit kernenergie. Om aan biomassa te komen moet het met een machine verwerkt worden. Kara Energy Systems maakt daarvoor machines met biotechnologie.

Deel dit bericht op Social MediaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Reageer op deze blog