Gaswinning in Groningen omlaag na advies

Verlaging gaswinning per 1 oktober a.s.

Deze week heeft minister Kamp van Economische Zaken laten weten per 1 oktober dit jaar te starten met het verlagen van de hoeveelheid gas die in de provincie Groningen wordt gewonnen. Directe aanleiding is een aanbeveling van het SodM, het Staatstoezicht op de Mijnen. De datum van 1 oktober is gekozen, omdat dan het eerstvolgende gas-jaar officieel van start gaat. Tot die tijd worden alle nodige voorbereidingen getroffen de verlaging ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Veiligheid Groningers op de eerste plaats

Inspecteur-generaal Van der Meijden van het SodM concludeert dat een afbouw noodzakelijk is. Het betreffende advies bevat een lange termijn visie met als eerste stap van 24 naar 21,6 miljard kuub per jaar. De raadgeving richting minister Kamp is overigens ongevraagd. Van der Meijden vindt de situatie zo ernstig dat hij zich genoodzaakt voelt Kamp nu mee te delen: “verlaag met 10 procent, houd de hand aan de kraan en kijk wat er gebeurt”. Exacte getallen waarbij de gaswinning als veilig bestempeld kan worden, zijn volgens het SodM op dit moment nog niet te geven. Onderzoek wijst wel uit dat een verlaging met 10% naar verwachting zorgt voor een lagere seismiciteit. Oftewel het aantal aardbevingen en de kracht van de bevingen zullen afnemen. De minister heeft dus geluisterd en besloten het productieplafond inderdaad met 10% naar beneden bij te stellen. Hij geeft aan dat de veiligheid van de inwoners van de provincie Groningen doorslaggevend is bij besluiten als deze. In het verleden, nu en in de toekomst.

Historisch overzicht gaswinning sinds 1959

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ontdekte het eerste Groningse gas op 29 mei 1959 in Kolham. Het eerste gas werd vervolgens op 22 juli 1959 gewonnen. Het gasveld bleek zo groot, 900 km², dat binnen tien jaar 75% van de huishoudens in ons land aardgas gebruikte. Vanaf 1960 steeg de aardgaswinning zeer sterk met als gevolg een snelle daling van de gasreserve. Sinds 2014 is de productie van aardgas ingeperkt. Reden: meer en krachtiger aardbevingen in het gebied waar het gas gewonnen wordt. In 2016 nam de Nederlandse politiek het besluit een maximum te stellen aan de gaswinning. In ieder geval voor een periode van vijf jaar. Het plafond werd vastgesteld op 24 miljard m³ per jaar. Ter vergelijking: in 1975 werd er nog 90 miljard m³ gas gewonnen. Naast maximeren is het kabinetsbeleid er sinds afgelopen jaar ook op gericht de winning zo vlak mogelijk te houden met een bijbehorend minimum aan fluctuaties. Dit alles met als voornaamste streven de veiligheid van de Groningers te vergroten en de kans op schade door aardbevingen te verkleinen.

Minister belooft continu vinger aan de pols te houden

Naast het besluit de gaswinning per 1 oktober omlaag te brengen heeft minister Kamp ook laten weten continu de actuele situatie in Groningen in de gaten te houden. Er zijn jaarlijkse zogenoemde ijk-momenten die tot nieuwe beslissingen en aanpassing van het huidige beleid kunnen leiden. Geven trends in het aardbevingsgebied tussen deze ijk-momenten in aanleiding tot advies, dan zal het SodM dat direct geven. En, zoals nu blijkt, neemt de minister de aanbevelingen ter harte.

Deel dit bericht op Social MediaTweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email

Reageer op deze blog