Voorwaarden

Wil je ook een artikel/blog plaatsen op infoblogger.nl, dan is het belangrijk om je aan onze voorwaarden te houden. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze website te waarborgen en te verbeteren. Door kwalitatieve content aan te bieden op onze website, zal dit de kwaliteit van jouw eigen website ook ten goede komen.

Onderstaand vind je de voorwaarden waaraan een artikel/blog op infoblogger.nl moet voldoen:

1. Een artikel/blog op infoblogger.nl dient te bestaan uit minimaal 350 woorden
2. Een artikel/blog dient netjes opgemaakt te zijn met H-tags en met de juiste leestekens en alinea’s
3. Een artikel/blog dient geschreven te zijn in de Nederlandse taal
4. Een artikel/blog mag maximaal 2 uitgaande linkjes bevatten
5. Een artikel/blog mag géén affiliate links bevatten
6. Een artikel/blog mag in maximaal 2 categorieën geplaatst worden
7. Een artikel/blog mag maximaal 5 “tags” bevatten
8. Een artikel/blog met inhoud gerelateerd aan seks of casino/gok, wordt niet toegelaten op infoblogger.nl

Wanneer je artikel/blog voldoet aan deze voorwaarden, zal deze binnen 24 uur worden gepubliceerd.

Er geldt géén limiet aan het aantal geschreven artikelen/blogberichten. Veel succes met schrijven!